Gouaches

Plantworks_Study for Days Eye: Take Turn and Turn About

Plantworks_Study for Days Eye: Take Turn and Turn About, 2017

mitten_study-for-large-capital_1000

Plantworks_Study for Large Capital, 2016

Plantworks_Capital Construction, 2016

Plantworks_Capital Construction, 2016

Plantworks_Study for ‘The Pollen Factory’, 2016. Gouache on paper.

The Pollinator, gouache on paper, 2015

The Pollinator, 2015. Gouache on paper.

Carriage, gouache on paper, 2011

Carriage, 2011. Gouache on paper.

Viewfinder, gouache on paper, 2012

Viewfinder, 2012. Gouache on paper.

Carousel, gouache on card, 2011

Carousel,2011. Gouache on card.

Toppal (Red), gouache on card, 2011

Toppal (Red),2011. Gouache on card.

Toppal (Green), gouache on card, 2011

Toppal (Green), 2011. Gouache on card.

Qwerty Confetti, gouache on card, 2011

Qwerty Confetti,2011. Gouache on card.

7-and-a-bit Parts, gouache on paper, 2011

7-and-a-bit Parts, 2011. Gouache on paper.